Treća studija sprovedena metodom standardnog troška i prednosti novog Pravilnika o KEPU

Privredna komora Srbije (PKS), Savez računovođa i revizora Srbije i USAID BEP organizovali su 14. jula sastanak sa preko 20 privrednika na kome su razmatrana regulatorna pitanja. USAID BEP je predstavio nalaze treće studije sprovedene metodom standardnog troška i novi Pravilnik o KEPU. Ova studija, kojom se mere regulatorni troškovi poslovanja u Srbiji, pokazuje da se opterećenje sa kojim se suočavaju privrednici smanjilo sa 1,25 milijardi evra 2010. hodine na 1,14 milijardi u 2014. Novim Pravilnikom o KEPU, čijem je pojednostavljenju doprineo USAID BEP, smanjen je jedan od najvećih administrativnih troškova zabeležen u prethodnoj studiji sprovedenoj metodom standardnog troška (utvrđeno je da je ispunjavanje tih obaveza 2014. godine koštalo privredu 17,5 miliona dolara). Novim Pravilnikom o KEPU, koji je stupio na snagu 1. januara 2016, svi prodavci na veliko izuzimaju se iz obaveze vođenja dvostrukog knjigovodstva, pojednostavljuju se računovodstvena pravila za prodavce na malo, omogućava se vođenje „KEPU-knjige“ u elektronskom formatu i dozvoljava se korišćenje marketinških akcija poput ponuda „dva za jedan“. Privredna komora, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i USAID BEP organizuju karavan u okviru koga će privrednici, računovođe i tržišni inspektori iz svih krajeva Srbije biti edukovani o najefikasnijim mogućnostima za primenu novih pravila o KEPU i imati priliku da razgovaraju o drugim regulatornim pitanjima.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija