USAID BEP pruža podršku lokalnim samoupravama za uvođenje metodologije programskog budžeta

USAID BEP je 22. juna učestvovao u konferenciji namenjenoj upravljanju rashodima lokalnih samouprava. Ovaj skup je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), koja je predstavila i preporuke za unapređenje metodologije programskog budžeta izrađene na osnovu više radionica sa lokalnim vlastima čiji je glavni cilj bilo razmatranje pouka prve godine primene programskog budžeta. Ta bi unapređenja trebalo da za posledicu imaju informativnije predstavljanje politika u budžetu, kao i da omoguće neposredno poređenje rezultata koje ostvare različite opštine. Sledeće izdanje „Metodološkog uputstva za izradu programskog budžeta“ koje priprema Ministarstvo finansija sadržavaće i ove pouke. Na ovoj konferenciji, predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva finansija – Uprave za trezor i USAID BEP razmenili su ideje o dodatnim unapređenjima metodologije programskog budžeta. USAID BEP je naglasio značaj uvođenja strožih procedura i mehanizama za izveštavanje, što će poslužiti kao još jedan korak ka punoj primeni programskog budžeta. USAID BEP će u tom cilju pružiti podršku Ministarstvu finansija za jačanje regulatornog okvira za procedure izveštavanja.

 

 

 

 
Novosti

19.04.2017 - Koordinacija rada inspekcija i njihova saradnja sa pravosuđem

19.04.2017 - Napredak u sprovođenju reforme izdavanja građevinskih dozvola

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija