Unapređena delotvornost i transparentnost inspekcijskog nadzora

Kontrolne liste za inspekcijski nadzor predstavljaju ključnu novinu Zakona o inspekcijskom nadzoru, čija je puna primena počela 30. aprila. U ovim listama se navode radnje koje će inspektor preduzeti tokom sprovođenja inspekcijskog nadzora. One služe da se pojednostavi i standardizuje rad inspektora, ali i da se subjektima nadzora omogući sprovođenje samostalne ocene („samostalne inspekcije“) i priprema za posetu inspektora. Pošto ih odobri Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, kontrolne liste se objavljuju na internet stranicama inspekcija i Komisije i tako postaju javno dostupne privrednicima, inspektorima i drugim zainteresovanim stranama. USAID BEP je osmislio metodologiju na osnovu koje su izrađene kontrolne liste, pojasnio njihove elemente i svhu u svom Vodiču za primenu ovog Zakona, obučio inspektore za njihovo korišćenje i dostavio pismene komentare i napomene u toku izrade preko 650 kontrolnih lista za različite inspekcije. Kontrolne liste su razmotrene i objavljene za skoro sve republičke inspekcije; kod malog broja njih koje i dalje pripremaju ove liste postupak odobrenja je pri kraju. USAID BEP će pružiti podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u cilju informisanja privrednika o korišćenju kontrolnih lista i obavljanju samostalnih inspekcija.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija