Sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

Sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola i dalje je u osetljivoj fazi, pošto različiti državni organi i profesionalci iz privatnog sektora i dalje usklađuju svoj rad sa novim jednošalterskim sistemom i tehnologijom za izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem. Jedna od ključnih oblasti na koje se usredsređuje USAID BEP jeste podrška za usklađivanje softvera za elektronsko izdavanje dozvola, što uključuje praćenje poštovanja rokova i izradu izveštaja. USAID BEP sarađuje i sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugim partnerima u cilju prepoznavanja i rešavanja pitanja koja ometaju pravilan rad državnih organa. Na primer, USAID BEP, Ministarstvo i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) su organizovali konsultacije sa Republičkim geodetskim zavodom, koji je odgovoran za katastre u Srbiji, i Elektroprivredom Srbije, koja igra ključnu ulogu u realizaciji većine razvojnih projekata. Tokom ovih konsultacija učesnici su razgovarali o najboljim načinima za unapređenje efikasnosti u okviru jednošalterskog sistema. Pored toga, USAID BEP je održao konsultacije sa organima Grada Beograda na kojima je razgovarano o unapređenju efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola. Nakon ovih diskusijia USAID BEP i njegovi partneri su se saglasili u pogledu izrade izmena i dopuna pojedinih podzakonskih akata kojima se uređuje izdavanje građevinskih dozvola u cilju rešavanja pitanja utvrđenih u praksi.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija