Izveštaj Doing Business Svetske banke

Doing Business je najznačajnija publikacija Svetske banke u kojoj se države širom sveta rangiraju na osnovu toga koliko je tamošnjim privrednicima lako da pokrenu malo ili srednje preduzeće i posluju u skladu sa različitim propisima. USAID BEP sarađuje sa kabinetom zamenika predsednika Vlade Zorane Mihajlović, Republičkim sekretarijatom za javne politike i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) na pripremi ažuriranih informacija koje će se koristiti za izradu izdanja izveštaja Doing Business za 2017. godinu. USAID BEP se usredsredio na tri kriterijuma: povezivanje na elektroenergetsku mrežu, građevinske dozvole i dobijanje kredita. Naš skup ažuriranih informacija sadrži tabele sa procenjenim trajanjem, troškovima i brojem radnji koje su potrebne za sprovođenje odgovarajućih administrativnih procedura. USAID BEP očekuje da će rezultati njegove saradnje sa Vladom Srbije i drugim partnerima u cilju unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji u toku poslednjihi 12 meseci biti prepoznati u izveštaju Doing Business za 2017, kao i da Srbija ima dobre šanse da poboljša svoj položaj u odnosu na druge zemlje sada već drugu godinu za redom.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija