Završna obuka inspektora

USAID BEP je 21. i 22. aprila u prostorijama Privredne komore Beograda u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave održao završnu obuku instruktora za program obuke inspektora. USAID BEP je zajedno sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Tržišne inspekcije organizovao obuku za 34 inspektora iz više inspekcijskih organa na republičkom i lokalnom nivou. Od oktobra 2015, ukupno 326 inspektora prošlo je ovu obuku kroz devet izuzetno interaktivnih kurseva. Obukom su bili obuhvaćeni osnovni instituti Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i „meke veštine“ koje će omogućiti instruktorima da stečeno znanje prenesu svojim kolegama. Na završnoj obuci inspektora prezentacije su održali Donald Mekre, konsultant USAID BEP i međunarodni ekspert za inspekcijski nadzor i Lora Šerman, ekspert OEBS-a za borbu protiv korupcije. USAID BEP planira da naknadno organizuje naprednu obuku za 50 najuspešnijih učesnika u kursu za instruktore koja će se održati tokom jula i septembra. Istovremeno, USAID BEP nastavlja da pruža podršku mentorima koji drže kurseve obuke elektronskim putem za inspektore lokalnih samouprava u okviru programa koji organizuju OEBS i Stalna konferencija gradova i opština i za koji se koriste materijali koje je USAID BEP prvobitno izradio za obuku instruktora.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija