Sedma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora, deo dvostepene Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora, održao sedmu sednicu 20. aprila. Sednici su prisustvovali načelnici i rukovodioci najvećih inspekcija na centralnom nivou, a odbor se prvenstveno bavio neregistrovanim subjektima, sastancima Radne grupe, obukom inspektora i problemima koji se javljaju u praksi. Predsedavajući radnih grupa izvestili su Odbor o svom radu. Tim USAID BEP pružio je podršku Odboru da izradi zajednička stanovišta o više pitanja na koja su inspektori naišli u toku primene Zakona o inspekcijskom nadzoru. Zakon o inspekcijskom nadzoru će u punom obimu početi da se primenjuje 30. aprila, što će rad Koordinacione komisije učiniti još značajnijim u narednom periodu.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija