E-učenje za inspektore lokalnih samouprava

Inicijalna prezentacija elektronskog kursa obuke o Zakonu o inspekcijskom nadzoru za inspektore lokalnih samouprava, pod nazivom „Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcija“, održana je 5. aprila u Beogradu. Ovaj interaktivni kurs će putem interneta organizovati Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, Jan Lunenburg, viši ekspert USAID BEP Milan Stefanović i predstavnici SKGO zaduženi za obuku predstavili su ciljeve i domete reforme inspekcija, alate za e-učenje i koncept obuke. Ova obuka počinje 11. aprila i trajaće osam nedelja, pri čemu će svaka nedelja biti posvećena drugom aspektu Zakona. Elektronska platforma za obuku omogućava učesnicima da postavljaju pitanja, dele informacije i primere dobre prakse, razgovaraju o praktičnim pitanjima inspekcijskog nadzora sa predavačima i ekspertima i između sebe, kao i da nauče više o savremenom pristupu inspekcijskom nadzoru. Preko 250 službenika lokalnih samouprava prisustvovalo je ovoj prezentaciji, dok je ukupan broj prijavljenih za elektronsku obuku preko 1.150. Materijali za obuku zasnivaju se na Vodiču za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru koji je izradio USAID BEP, kao i na prezentacijama i video-materijalima izrađenim za program obuke instruktora. Mentori za kurs elektronske obuke izabrani su iz redova najuspešnijih polaznika programa obuke instruktora.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija