Banke i lizing kompanije pozvane da učestvuju u programu finansiranja privrede;

Ministarstvo privrede je 5. aprila objavilo javni poziv za učestvovanje banaka i lizing kompanija u programu finansijske podrške namenjene preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima i zadrugama. Ovaj program je razvijen u okviru aktivnosti USAID BEP vezanih za reformu državne pomoći. Zahvaljujući saradnji USAID BEP i Asocijacije lizing kompanija Srbije, ovaj program obuhvata i lizing koji dosada nije bio obuhvaćen programima državne podrške. Lizing će tako zauzeti ravnopravno mesto sa drugim izvorima finansiranja; pored toga, povećaće se svest privrednika o investiranju u imovinu putem lizinga a i promovisaće se veći prodor lizinga na tržište. Pored pomoći za pripremu i izradu dokumenata za ovaj program, USAID BEP će razviti i okvir za praćenje i vrednovanje koji će pomoći Ministarstvu privrede da vrednuje sve buduće programe koji za cilj imaju olakšavanje ulaganja u opremu. Uredba kojom se uređuje program i čitav skup pratećih dokumenata objavljeni su na internet stranici Ministarstva privrede na adresi www.privreda.gov.rs/3756-2/, a poziv za banke i lizing kompanije objavljen je i u „Politici“. Rok za prijavljivanje zainteresovanih banaka i lizing kompanija za učestvovanje u programu je 19. april.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija