Podrška Ministartvu finansija u cilju unapređenja upravljanja javnim investicijama

Konsultanti USAID BEP i 15 članova Radne grupe Vlade Srbije za izradu propisa o kapitalnim projektima razmatrali su predložene sugestije i predstavili komentare na prvi nacrt Uredbe o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanja o realizaciji kapitalnih projekata. Komentare su dostavili Sekretarijat za javne politike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija za evropske integracije i Stalna konferencija gradova i opština. Kao što je i bilo očekivano, najveći broj komentara dostavili su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za evropske integracije, a o njima je vođena detaljnija diskusija sa načelnicom Sektora za strateško planiranje i kapitalne projekte u Ministartstvu Ivanom Despotović, sa posebnim naglaskom na usaglašenost Uredbe sa Zakonom o planiranju i izgradnji. USAID BEP je naknadno izmenio nacrt Uredbe i poslao ga članovima Radne grupe na pregled i radi diskusije na narednom sastanku Radne grupe.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija