Uspešno počeo sa radom sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Uz pomoć i podršku USAID BEP, sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola počeo je sa radom početkom 2016. i sada se koristi za podnošenje svih zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. Preko 6.000 zahteva za izdavanje dozvola podneto je tokom prvog kvartala ove godine posredstvom elektronskog sistema, a preko dve trećine njih već je obrađeno. Procenat odobrenih zahteva porastao je sa 30% u januaru na preko 50% u martu. USAID BEP nastavlja saradnju sa partnerima u cilju unapređenja postupka za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola kroz dalja poboljšanja pravnog okvira i edukaciju službenika i pružalaca usluga iz privatnog sektora za sprovođenje novog sistema.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija