Banke i lizing kompanije pozvane da učestvuju u programu podrške privredi koji je za Ministarstvo privrede pripremio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP)

Ministarstvo privrede je 5. aprila objavilo javni poziv bankama i lizing kompanijama za učestvovanje u programu podrške preduzetnicima, mikropreduzećima, malim preduzećima i zadrugama u nabavci opreme. Ovaj program pripremljen je u okviru aktivnosti projekta USAID BEP koje se odnose na državnu podršku privredi, ali se zasniva i na inicijativi da se lizing uključi kao sredstvo državne podrške, što do sada u Srbiji nije bila praksa. Korišćenje lizinga u svrhe državne podrške ima brojne prednosti: između ostalog, lizing se na taj način stavlja u ravnopravan položaj sa drugim izvorima finansiranja, podiže se svest među privrednicima o investiranju u imovinu korišćenjem lizinga i povećava se broj preduzeća koja koriste lizing. Pored podrške koju je pružio u pripremi ovog programa i izradi dokumenata za njega, USAID BEP će razviti i okvir za praćenje i procenu kojim će se Ministarstvu privrede omogućiti da vrednuje sve druge programe podrške nabavci opreme. Uredba Vlade o ovom programu i svi relevantni dokumenti objavljeni su na internet stranici Ministarstva privrede na adresi www.privreda.gov.rs/3756-2/, a poziv za banke i lizing kompanije objavljen je i u „Politici“. Rok za prijavu zainteresovanih banaka i lizing kompanija ističe 19. aprila.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija