Podaci o dostupnosti i ceni kredita za mala i srednja preduyeća u Srbiji predstavljeni bankama

Udruženje banaka Srbije održalo je 17. i 18. marta 2016. na Paliću svoju godišnju konferenciju pravnika u bankarstvu, na kojoj se okupilo preko 100 predstavnika bankarskog sektora i partnera. USAID BEP je predstavio dostupnost i cenu kredita za mala i srednja preduzeća (MSP) i poziciju Srbije na globalnim indeksima kojima se meri razvoj finansijskih tržišta (Globalni indeks konkurentnosti, Doing Business Svetske banke). Na konferenciji su učestvovali predstavnici radne grupe za izradu novog Građanskog zakonika, izvršne sudije, izvršitelji, profesori prava, predstavnici Republičkog geodetskog zavoda i javni beležnici. Učesnici su pozdravili nastavak saradnje između bankarskog sektora i USAID BEP, naglasivši pritom unapređenje propisa kojima se uređuje izvršenje na sredstvima obezbeđenja oličene u izmenama i dopunama Zakona o hipoteci. Takođe je naglašeno koliko su korisne informacije koje je predstavio USAID BEP, a naročito podaci koji ukazuju na postojanje značajnog jaza finansiranja od nekih 80% preduzeća u Srbiji koja se ne zadužuju, kao i informacija o globalnoj praksi upotrebe pokretne imovine umesto nepokretnosti u cilju obezbeđenja potraživanja. Tehnička podrška USAID BEP pomogla je i da se unapredi efikasnost regulatornog i implementacionog okvira za prinudnu naplatu kredita u docnji, što je podstaklo i novo kreditiranje.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija