Uticaj reforme izdavanja građevinskih dozvola na sledeći izveštaj Doing Business

Na zahtev Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, USAID BEP je preuzeo vodeću ulogu u izradi upitnika za kriterijum „Dobijanje građevinskih dozvola“ izveštaja Doing Business za 2017. USAID BEP će uzeti učešća i u konsultacijama sa lokalnim ispitanicima koji će odgovarati na pitanja tima zaduženog za izradu izveštaja Doing Business kako bi ih informisao o sprovedenim reformama i kako bi od zainteresovanih aktera saznao više o njihovim iskustvima sa sprovođenjem reforme izdavanja građevinskih dozvola. Konsultacije će organizovati Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Zajednička radna grupa Vlade Srbije za unapređenje položaja Srbije u globalnim istraživanjima konkurentnosti, u čijem radu USAID BEP igra aktivnu ulogu.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija