Uticaj reforme izdavanja građevinskih dozvola na sledeći izveštaj Doing Business

Na zahtev Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, USAID BEP je preuzeo vodeću ulogu u izradi upitnika za kriterijum „Dobijanje građevinskih dozvola“ izveštaja Doing Business za 2017. USAID BEP će uzeti učešća i u konsultacijama sa lokalnim ispitanicima koji će odgovarati na pitanja tima zaduženog za izradu izveštaja Doing Business kako bi ih informisao o sprovedenim reformama i kako bi od zainteresovanih aktera saznao više o njihovim iskustvima sa sprovođenjem reforme izdavanja građevinskih dozvola. Konsultacije će organizovati Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Zajednička radna grupa Vlade Srbije za unapređenje položaja Srbije u globalnim istraživanjima konkurentnosti, u čijem radu USAID BEP igra aktivnu ulogu.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija