Koordinacija inspekcijskog nadzora

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora, deo dvostepene Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora, održao je 11. marta šestu sadnicu uz podršku USAID BEP. Sednici su prisustvovali načelnici i rukovodioci najvećih inspekcija na centralnom nivou, Direkcije za elektronsku upravu, Sekretarijata za privredu AP Vojvodine, Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada Beograda, Udruženja prekršajnih sudija, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i USAID BEP. Predsedavajući radnih grupa izvestili su Odbor o svom radu, bitnim događajima i otvorenim pitanjima, a Odbor je doneo zaključke o unapređenju inspekcijskog nadzora u praksi. USAID BEP je informisao članove Odbora o napretku ostvarenom u sprovođenju programa obuke za instrukture, dok je SKGO podneo izveštaj o predstojećoj elektronskoj obuci inspektora u lokalnim samoupravama. Razgovor sa sudijama prekršajnih sudova, koji su inicirali inspektori, predstavljajo je prvi primer koordinacije između inspekcija i drugih državnih tela zaduženih za sprovođenje reforme inspekcija.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija