Budžetski informacioni sistem

USAID BEP je 11. marta dovršio prvi modul novog budžetskog informacionog sistema usklađenog sa zahtevima programskog budžeta. Ovaj modul će omogućiti svim direktnim budžetskim korisnicima da pripremaju i predlažu srednjoročne prioritetne oblasti finansiranja (POF) i time pokrenu prolećnu fazu godišnjeg ciklusa pripreme budžeta. Primena ovog modula će početi odmah jer su budžetski korisnici na centralnom nivou dužni da dostave predloge POF za period od 2017. do 2019. najkasnije do 31. marta. Podizvođač angažovan da izradi informacioni sistem će do kraja maja finalizovati module za pripremu finansijskih planova i Zakona o budžetu, čime će se omogućiti da softver postane sveobuhvatan i sofisticiran alat za izradu budžeta i upravljanje njime u Ministarstvu finansija.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija