Peti seminar za obuku instruktora u okviru reforme inspekcijskog nadzora

USAID BEP, Partneri za demokratske promene Srbija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Iorganizovali su 25. i 26. februara peti seminar za obuku instruktora u oblasti inspekcijskog nadzorau Nišu. Ova intenzivna dvodnevna radionica obuhvatala je instrukcije, objašnjenja, vežbe i studije slučaja o novom regulatornom i institucionalnom okviru za inspekcijski nadzor, kao i obuku za „meke veštine“ inspektora, poput veština komunikacije i prenošenja znanja. Inspektori su imali priliku da dobiju odgovore na svoja pitanja, učestvuju u interaktivnim vežbama i analiziraju studije slučaja vezane za pitanja iz inspekcijske prakse. U obuci koju je organizovao USAID BEP učestvovalo je 49 inspektora iz različitih inspekcijskih organa sa cele teritorije Srbije. Inspektori koji su pohađali ovu obuku moći će stečena znanja da prenesu svojim kolegama. Naredni seminari zakazani su za 3. i 4. mart u Kragujevcu i 24. i 25. mart u Beogradu.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija