Drugi sastanak Radne grupe za kapitalne projekte

Na dan 23. februara, konsultant USAID BEP, profesor Nenad Ivanišević, i šef Grupe za ocenu kapitalnih projekata u Ministarstvu finansija, Emilija Vuković, predstavili su prvi nacrt podzakonskog akta o pripremi, oceni, prioritizaciji, praćenju i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata. Ovaj podzakonski akt izradio je USAID BEP na osnovu sporazuma između Ministarstva finansija i Radne grupe o okviru za upravljanje javnim investicijama. Njime su obuhvaćene sve faze integracije planiranja kapitalnih projekata i pripreme budžeta, počevši od pripreme inicijalnih projektnih profila do praćenja i izveštavanja o sprovođenju projekata. Pored toga, nacrtom ovog podzakonskog akta propisuje se metodologija za ocenu (evaluaciju) kapitalnih projekata kojom je predviđena izrada kako predinvesticionih tako i investicionih studija. Radna grupa je sastavljena od predstavnika Sekretarijata za javne politike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, Kancelarije za evropske integracije, Stalne konferencije gradova i opština i Sektora budžeta u Ministarstvu finansija.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija