Nacrt Zakona o vodama

USAID BEP je pružio tehničku podršku Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vidu analize nacrta Zakona o vodama iz perspektive izdavanja građevinskih dozvola. USAID BEP je prepoznao više ključnih elemenata nacrta Zakona koji bi, ako ovaj propis bude usvojen, mogli značajno da ugroze sprovođenje reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola i umanje pravnu sigurnost potencijalnih investitora. USAID BEP je na osnovu nalaza ove analize izradio komentare koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prosledilo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, organu zaduženom za izradu nacta ovog zakona. USAID BEP nastavlja da prati izradu ovog propisa i drugih akata koji bi mogli negativno da utiču na reformu izdavanja građevinskih dozvola.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija