Podrška Ministarstvu finansija u cilju pojednostavljenja parafiskalnih nameta

USAID BEP je u svojstvu punopravnog člana Radne grupe Ministarstva finansija za izradu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara dostavio Ministarstvu pismene preporuke za unapređenje pojedinih naknada koje imaju značajan negativan uticaj na konkurentnost privrede. USAID BEP se u ovim preporukama usredsredio na naknade u oblastima zaštite životne sredine, vode i puteva, te je predložio mere među kojima su ukidanje i spajanje pojedinih naknada i izmena metodologije za obračun drugih. Nalazi Ankete 1000 preduzeća za 2015, koju je sproveo USAID BEP, ukazuju na to da, od svih aspekata regulatornog okruženja u Srbiji, parafiskalni nameti imaju najnegativniji uticaj.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija