Održana peta sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora održao je 22. januara svoju petu sednicu. Načelnici i rukovodioci najvećih inspekcija, Direkcije za elektronsku upravu, Sekretarijata za inspekcijski nadzor Grada Beograda, Komisije i USAID BEP. Šefovi radnih grupa izvestili su Odbor o svojim aktivnostima i pitanjima kojima se bave, a Odbor je doneo odluke u cilju unapređenja inspekcijskog nadzora. Predstavnici USAID BEP iniformisali su Odbor o toku obuke za instruktore i predstojećim seminarima koji će biti održani 4. i 5. februara u Novom Sadu i 25. i 26. februara u Nišu. Od članova Odbora je takođe zatraženo da dostave predloge za dodatnu obuku pripadnika svojih inspekcija. Direkcija za elektronsku upravu predstavila je tok analize poslovnih procesa koja se trenutno sprovodi u okviru projekta „E-inspektor“ uz podršku USAID BEP. Odbor je takođe razmatrao izradu kontrolnih lista za inspekcijski nadzor. Do sada su odobrene i na internet stranici Koordinacione komisije i drugim mestima objavljene kontrolne liste koje je dostavilo pet inspekcija; brojne druge liste su trenutno u izradi ili se očekuje njihova finalizacija. Posle ove sednice, 28. januara, održan je operativni sastanak između predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i načelnika upravnih okruga i pojedinih inspekcija na kome se razmatrala bolja koordinacija i razmena informacija između različitih nivoa vlasti u cilju unapređenja inspekcijskog nadzora.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija