Novi Pravilnik o KEPU

Privredna komora Srbije (PKS), Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i USAID BEP predstavljaju novi Pravilnik o KEPU privrednicima i računovođama širom Srbije, pri čemu je prva prezentacija održana u Regionalnoj privrednoj komori Valjevo. Među glavnim izmenama u novom Pravilniku, izrađenom uz podršku USAID BEP, su izuzimanje svih prodavaca na veliko koji vode dvostruko knjigovodstvo iz režima KEPU i pojednostavljenje zahteva za prodavce na malo. Pored toga, u skladu sa novim Pravilnikom KEPU može da se vodi u elektronskom obliku, a trgovcima se omogućava korišćenje marketinških poteza poput „srećnih sati“ i ponuda „dva za jedan“. Novi Pravilnik o KEPU stupio je na snagu 1. januara 2016. Privredna komora Srbije, Ministarstvo i USAID BEP saglasili su se da će organizovati edukativni karavan širom Srbije u cilju obuke trgovaca, računovođa i tržišnih inspektora o primeni novih odredbi o KEPU, kao i radi prikupljanja pitanja i izrade zvaničnog dokumenta sa pitanjima i odgovorima na njih.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija