Narodna banka Srbije (NBS) pozvala USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) na saradnju u izradi regulatornog okvira za nedepozitne nebankarske finansijske institucije (NBFI)

Predstavnici USAID BEP i NBS sastali su se 22. januara da razmotre mogućnosti za formiranje regulatornog okvira za rad NBFI. Narodna banka je najavila formiranje radne grupe za izradu novih propisa, sastavljene od zaposlenih u NBS, pri čemu će USAID BEP pružati tehničku savetodavnu podršku. Radna grupa će kao polaznu osnovu koristiti studije i materijale koje je pripremio USAID BEP. Novim propisima će se omogućiti formiranje mikrofinansijskih institucija i drugih vrsta NBFI koje će moći da obezbede preko potrebno finansiranje za mikro-, mala i srednja preduzeća u Srbiji.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija