Narodna banka Srbije (NBS) pozvala USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) na saradnju u izradi regulatornog okvira za nedepozitne nebankarske finansijske institucije (NBFI)

Predstavnici USAID BEP i NBS sastali su se 22. januara da razmotre mogućnosti za formiranje regulatornog okvira za rad NBFI. Narodna banka je najavila formiranje radne grupe za izradu novih propisa, sastavljene od zaposlenih u NBS, pri čemu će USAID BEP pružati tehničku savetodavnu podršku. Radna grupa će kao polaznu osnovu koristiti studije i materijale koje je pripremio USAID BEP. Novim propisima će se omogućiti formiranje mikrofinansijskih institucija i drugih vrsta NBFI koje će moći da obezbede preko potrebno finansiranje za mikro-, mala i srednja preduzeća u Srbiji.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija