USAID BEP predstavio rezultate treće studije sprovedene metodom standardnih troškova

USAID BEP je 26. januara predstavio medijima, državnim organima i privredi nalaze treće studije sprovedene metodom standardnih troškova, kojim se meri vreme potrebno za ispunjavanje regulatornih obaveza a potom kvantifikuju ti troškovi postupanja u skladu sa propisima. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da se administrativno opterećenje sa kojim se suočava srpska privreda smanjilo sa 1,25 milijardi evra godine 2010. na 1,14 milijardi evra u 2014, što predstavlja pad od 4,2 odsto BDP-a u 2010. na 3,6 odsto BDP-a u 2012. i na 3,46 odsto BDP-a u 2014. Ovo poboljšanje je u velikoj meri posledica reforme kojom je propisano elektronsko podnošenje pojedinih vrsta poreskih prijava i pojednostavljeni određeni zahtevi u pogledu računovodstva i revizije. Administrativni troškovi će se dodatno smanjiti usled ušteda koje se u bliskoj budućnosti očekuju stupanjem na snagu dodatnih reformi režima radnih knjižica, uvođenjem mogućnosti za podnošenje većeg broja poreskih prijava u elektronskom obliku i uvođenjem elektronskih zdravstvenih knjižica koje će zameniti postojeće. Počevši od ove godine, Republički Sekretarijat za javne politike preuzeće odgovornost za sprovođenje dvogodišnjih studija primenom metoda standardnih troškova. USAID BEP će organizovati tehničku obuku iz ove oblasti za zaposlene u Sekretarijatu, koji će predstaviti rezultate za 2017. godinu. Time će se omogućiti redovno merenje administrativnih troškova primenom ovog pristupa, kao što je slučaj u većini zemalja članica EU. Mediji su sa prezentacije USAID BEP preneli 20 pozitivnih izveštaja.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija