Seminar o unapređenju sistema upravljanja javnim investicijama sa predstavnicima Ministarstva finansija

Prvog dana seminara, 4. februara, članovi Radne grupe za izradu podzakonskog akta o načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanja o realizaciji kapitalnih projekata, uz podršku konsultanata USAID BEP, rešavali su preostala pitanja vezana za nacrt ovog podzakonskog akta. Radna grupa je sastavljena od predstavnika Sektora budžeta Ministarstva finansija i Kancelarije za evropske integracije, kao i eksperata Stalne konferencije gradova i opština. Zaključci Radne grupe predstavljeni su ministru finansija, Dušanu Vujoviću, sa kojim su takođe obavljene konsultacije vezane za uređenje kapitalnih projekata koje sprovode javna preduzeća i lokalne samouprave, kao i onih koji se sprovode na osnovu javno-privatnih partnerstava. Drugog dana seminara (5. februara), tim Sektora budžeta i ministar Vujović razgovarali su o unapređenju programskih struktura u budžetu za 2016, izazovima koji ometaju punu primenu programskog budžeta i izradi zajedničkog plana rada za ove aktivnosti u 2016. sa USAID BEP. USAID BEP trenutno pruža podršku Radnoj grupi pri izradi podzakonskog akta za kapitalne projekte i sarađuje sa Sektorom budžeta u cilju unapređenja procesa vezanih za programski budžet i budžetski informacioni sistem.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija