Četvrti seminar za obuku instruktora u okviru reforme inspekcijskog nadzora

USAID BEP i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovali su 4. i 5. februara čevrti seminar za obuku instruktora u oblasti inspekcijskog nadzora. Ova intenzivna dvodnevna radionica obuhvatala je instrukcije, objašnjenja, vežbe i studije slučaja o novom regulatornom i institucionalnom okviru za inspekcijski nadzor, kao i obuku za „meke veštine“ inspektora, poput veština komunikacije i prenošenja znanja. Inspektori su imali priliku da dobiju odgovore na svoja pitanja, učestvuju u interaktivnim vežbama i analiziraju studije slučaja vezane za pitanja iz inspekcijske prakse. Učestvovala su 43 inspektora sa sva tri nivoa vlasti – republičkog, pokrajinskog i lokalnog. Inspektori koji su pohađali ovu obuku moći će stečena znanja da prenesu svojim kolegama. Naredna obuka zakazana je za 25. i 26. februar u Nišu. Svaka inspekcija dostaviće Odboru za koordinaciju inspekcijskog nadzora svoje planove za dalji prenos znanja stečenih kroz program obuke instruktora.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija