Preporuke za unapređenje položaja Srbije na listi Doing Business za Zajedničku radnu grupu Vlade Srbije

USAID BEP je svoj izveštaj o unapređenju položaja Srbije na listi Doing Business Svetske banke predstavio Zajedničkoj radnoj grupi Vlade Srbije za unapređenje položaja Srbije u međunarodnom rangiranju o lakoći poslovanja. Izveštaj USAID BEP je izradio Olin Mekgil (McGill), vodeći stručnjak za reformu poslovnog okruženja i lakoću poslovanja. U ovom izveštaju predlažu se mere koje će doprineti tome da se istraživači Svetske banke pravilno informišu o stvarnim poboljšanjima poslovnog okruženja u Srbiji. Kako su pojedini pokazatelji Svetske banke zasnovani na stanju u najvećem gradu države koja je predmet istraživanja, na osnovu prezentacije USAID BEP Zajednička radna grupa odlučila je da u članstvo pozove i gradonačelnika Beograda. Na sastanku je razgovarano i o Akcionom planu za unapređenje položaja Srbije u međunarodnom rangiranju o lakoći poslovanja (Radna grupa i Akcioni plan sada su usredsređeni i na Globalni indeks konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma) i napretku u primeni jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola i elektronskom izdavanju građevinskih dozvola. USAID BEP je jedini donatorski projekat koji je član Zajedničke radne grupe.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija