Pomoć za sprovođenje reforme sistema inspekcijskog nadzora

USAID BEP i dalje igra vodeću ulogu u sprovođenju ove složene reforme. Još od donošenja Zakona o inspekcijskom nadzoru (u aprilu 2015) USAID BEP sarađuje sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i akterima iz javnog sektora i privrede u cilju edukacije, izrade neophodnih pravnih i tehničkih dokumenata i obuke budućih instruktora. USAID BEP je održao preko 20 prezentacija Zakona, pri čemu je informisao i edukovao preko 1.300 učesnika – predstavnika inspekcija i privrede. Zaključno sa sredinom januara, tim USAID BEP za reformu inspekcija dao je komentare, mišljenja i smernice za 517 kontrolnih lista za inspekcijski nadzor koje je dostavilo 28 inspekcija. Ukupno 189 kontrolnih lista koje je dostavilo pet inspekcija prošlo je kroz čitav proces, dobilo konačno odobrenje Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora i postavljeno je na njegovoj internet stranici. USAID BEP je takođe pružio objašnjenja, pravna tumačenja i mišljenja u pismenom obliku; zaključno sa sredinom januara primljeno je 140 zahteva za ovu vrstu pomoći od inspekcija na republičkom i lokalnom nivou, ministarstava i drugih organa uprave. Pored toga, USAID BEP je odobrio donaciju Partnerima za demokratske promene Srbija u sklopu koje ove dve organizacije sprovode program obuke instruktora za novi okvir inspekcijskog nadzora, pri čemu je u toku 2015. već obučeno 100 inspektora.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija