Pušten u rad sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, razvijen uz podršku USAID BEP, pušten je u rad 4. januara, prvog radnog dana 2016. Ovaj sistem je sada funkcionalan i u okviru njega je već evidentirano 395 zahteva i 27 potpunih podnesaka. Međutim, većini organa koji izdaju dozvole i dalje je potrebna podrška za upravljanje sistemom. Pozivni centar za građevinske dozvole svakodnevno primi preko 100 poziva i upita. Pozivnim centrom za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upravlja Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u okviru donacije koju je obezbedio USAID BEP. Pored toga, USAID BEP Ministarstvu, Agenciji za privredne registre i Gradu Beogradu pruža savetodavne usluge u pogledu sprovođenja objedinjene procedure („jednošalterskog sistema“). USAID BEP takođe nastavlja pružanje podrške Ministarstvu da bi se obezbedilo da javna preduzeća i drugi organi uključeni u postupak izdavanja dozvola budu u stanju da zakonske procedure sprovode ažurno i delotvorno.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija