Izrada softvera za Budžetski informacioni sistem

USAID BEP je završio inicijalni funkcionalni i tehnički projekat novog Budžetskog informacionog sistema. Podizvođač angažovan za izradu softvera na osnovu granta USAID BEP predstavio je prvi skup funkcija ovog softvera Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija. Novi informacioni sistem unaprediće postupak izrade budžeta i poboljšati njegov kvalitet.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija