Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture usvojili su 31. decembra podzakonske akte o izdavanju lokacijskih uslova, objedinjenoj proceduri i postupanju sa elektronskim dokumentima. Ova podzakonska akta omogućiće prelazak sa izdavanja „papirnih“ na elektronske građevinske dozvole predviđen za januar 2016. USAID BEP je pružio tehničku podršku za izdradu ovih akata, pri čemu je koristio svoja iskustva na polju sprovođenja reformi sistema izdavanja građevinskih dozvola stečena od 2014. godine, kao i nalaze svojih istraživanja najboljih svetskih praksi u oblasti elektronske uprave. Usvajanjem ova tri podzakonska akta upotpunjen je pravni okvir za prelazak na sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola.

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija