Obučeno 195 "super-korisnika" sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Konsultanti USAID BEP okončali su obuku ključnih zaposlenih u resornim ministarstvima, organima AP Vojvodine, lokalnim samoupravama, javnim agencijama i javnim preduzećima za korišćenje sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Obuku su organizovali USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Programom obuke edukovano je 195 „super-korisnika“ koji su stekli napredna znanja o radu sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola i koji će u narednom periodu obučiti svoje kolege za administriranje sistema. Obuka je održana u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kraljevu i Boru. Zaposleni USAID BEP i instruktori takođe blisko sarađuju sa partnerima i firmom zaduženom za izradu softvera u cilju unapređenja funkcionalnosti sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola i utvrđivanja preostalih nerešenih pitanja. Od 4. januara, zahtevi za izdavanje građevinskih dozvola prihvataće se samo posredstvom elektronskog portala. USAID BEP nastavlja da prati rad sistema i pružaće dodatnu pomoć radi rešavanja mogućih pitanja, i to naročito u ranom prelaznom periodu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija