USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) predstavio novi Pravilnik o KEPU

Privredna komora Srbije (PKS), Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i USAID BEP predstavili su 18. decembra privrednicima i medijima novi Pravilnik o KEPU. Prema studiji koju je USAID BEP sproveo primenom metoda standardnog troška, troškovi za KEPU iznosili su ukupno 2,2 milijarde dinara. Pravilnikom se iz režima KEPU izuzimaju svi prodavci na veliko koji vode dvojno knjigovodstvo, a istovremeno se i uprošćavaju zahtevi koje treba da zadovolje prodavci na malo. Pored toga, novim Pravilnikom se omogućava elektronsko vođenje KEPU knjige i dozvoljava trgovcima da primenjuju nove metode marketinga, poput „srećnih sati“, „dva po ceni jednog“, itd. PKS, Ministarstvo i USAID BEP su se saglasili da širom Srbije održe prezentacije na kojima će trgovce, računovođe i tržišne inspektore uputiti u primenu novog Pravilnika, kao i da prikupe dodatna pitanja i pripreme zvaničan dokument sa pitanjima i odgovorima. Primena novog Pravilnika o KEPU počinje 1. januara 2016.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija