Obuka instruktora za nastavak obuke o inspekcijskom nadzoru

USAID BEP je 24. i 25. novembra u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave organizovao drugu obuku instruktora u oblasti inspekcijskog nadzora. Ova interaktivna dvodnevna radionica obuhvatala je instrukcije, objašnjenja, vežbe i studije slučaja o novom regulatornom i institucionalnom okviru za inspekcijski nadzor, kao i obuku za „meke veštine“ inspektora poput veština komunikacije i prenošenja znanja. USAID BEP i Partneri Srbija, međunarodni i lokalni eksperti, održali su obuku za 43 inspektora sa nacionalnog i lokalnog nivoa koji će stečena znanja preneti svojim kolegama. Konsultant USAID BEP Donald Mekrej, međunarodni stručnjak za inspekcije, održao je obuku za procenu rizika i upravljanje rizikom, dok je Laura Šerman, savetnik OEBS-a za borbu protiv korupcije, održala obuku o etičkim obavezama inspektora. Naredna obuka zakazana je za 9. i 10. decembar u Kraljevu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija