Unapređenje upravljanja javnim investicijama

Tim USAID BEP se 24. novembra sastao sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem, pomoćnicom ministra Mirjanom Ćojbašić i načelnicom Grupe za ocenu kapitalnih projekata Emilijom Vuković radi diskusije o okviru za upravljanje javnim investicijama u Srbiji koji je pripremio USAID BEP. Direktor projekta Džo Lauter objasnio je koje je napore do sada preduzeo USAID BEP u cilju unapređenja upravljanja javnim finansijama, naglasivši izradu podzakonskog akta o odabiru, pripremi, vrednovanju i praćenju kapitalnih investicija. USAID BEP je predstavio i ključne osobine okvira za upravljanje javnim finansijama. Ministar Vujović je rekao da je Vlada Srbije ovo pitanje prepoznala kao ključni prioritet za Srbiju, da je u potpunosti saglasan sa predloženim okvirom za upravljanje javnim investicijama, kao i da je predloženi model u potpunosti prilagođen stanju u Srbiji. Ministar Vujović će iduće nedelje predloženi okvir predstaviti premijeru i drugim relevantnim ministrima i predložiti da Vlada Srbije usvoji zaključak kojim će se urediti naredni koraci u unapređenju upravljanja javnim investicijama.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija