Prva godina primene Zakona o planiranju i izgradnji

USAID BEP je u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Američkom privrednom komorom u Srbiji i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) organizovao konferenciju pod nazivom „Građevinske dozvole – Objedinjena procedura i planska dokumentacija u praksi“, na kojoj su se okupili predstavnici Ministarstva, državne uprave i lokalne samouprave, privrede i drugih zainteresovanih aktera. Na konferenciji su sumirani rezultati primene novog sistema za izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji, a učesnici su razgovarali o problemima prepoznatim u praksi i najavljenoj reformi elektronskog izdavanja dozvola. Na dve panel diskusije utvrđeno je više pitanja, uključujući konflikte sa sektorskim propisima, potrebu za rešavanjem svojinskih pitanja, potrebu za ažuriranjem registra Katastra, kao i ambiciozne rokove za usvajanje planske dokumentacije. Zamenik predsednika Vlade Srbije i Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović odala je priznanje rezultatima reforme i naglasila da rok za uvođenje i sprovođenje elektronskog izdavanja građevinskih dozvola, 1. Januar 2016, neće biti odlagan. Demo-verzija softvera predstavljena je na ovoj konferenciji.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija