Usvojen novi pravilnik o KEPU

Na dan 2. decembra Ministarstvo trgovine je usvojilo novi Pravilnik o KEPU. Prema studiji koju je USAID BEP sproveo primenom metoda standardnog troška, KEPU je među najvećim administrativnim troškovima i utiče na trgovce i na malo i na veliko u Srbiji. USAID BEP je pružio pomoć Ministarstvu u izradi novog Pravilnika putem preporuka i saveta. Pravilnikom se iz režima KEPU izuzimaju svi prodavci na veliko koji vode dvojno knjigovodstvo, a istovremeno se i uprošćavaju zahtevi koje treba da zadovolje prodavci na malo. Pored toga, novim Pravilnikom se omogućava elektronsko vođenje KEPU (umesto obaveznog svakodnevnog štampanja, pečatiranja i potpisivanja KEPU za svaki prodajni objekat, kao što je to slučaj danas). Prema studiji koju je USAID BEP sproveo primenom metoda standardnog troška, troškovi za KEPU iznosili su ukupno 2,2 milijarde dinara. Primena novog Pravilnika počinje 1. januara 2016, te će doći do značajnog smanjenja administrativnih troškova vezanih za ispunjavanje zahteva u vezi sa KEPU.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija