Treći program obuke instruktora za inspekcijski nadzor

USAID BEP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Partneri za demokratske promene Srbija održali su 9. i 10. decembra treći program obuke instruktora za inspekcijski nadzor u Kraljevu. Eksperti USAID BEP i Partneri Srbija održali su obuku za 29 inspektora iz različitih inspekcijskih organa i iz svih krajeva Srbije. Učesnici u programu obuke inspektora imali su priliku da ostvare kontakte i saznaju više o instrukcijama, objašnjenjima, vežbama i studijama slučajeva vezanim za novi regulatorni i institucionalni okvir za inspekcijski nadzor, kao i da steknu „meke veštine“ poput veština komunikacije i sposobnosti prenošenja stečenih znanja. Učesnici će sada biti u stanju da ova znanja prenesu svojim kolegama. Četvrta runda obuke zakazana je za 4. i 5. februar 2016. i održaće se u Novom Sadu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija