Statistički podaci pokazuju uticaj reforme

U avgustu je izdato 925 građevinskih dozvola, tako da je ovo najbolji avgust u poslednjih sedam godina. Povećanje broja građevinskih dozvola od uvođenja jednošalterskog sistema u martu 2015. već pokazuje efekte: zvanični statistički podaci Ministarstva finansija pokazuju da je građevinska industrija u drugom kvartalu 2015. ostvarila rast od 12,6% u poređenju sa prethodnom godinom. Reč je o najvećem rastu od svih sektora privrede. Broj radnika na gradilištima povećan je za 3,8% a broj radnih sati na gradilištima porastao je za 5,8%. „Ponosna sam na ove rezultati koji pokazuju da smo bili u pravu kada smo rekli da će novi Zakon o planiranju i izgradnji konačno stimulisati rast građevinske industrije i stvaranje radnih mesta“, rekla je zamenik predsednika Vlade Zorana Mihajlović novinskog agenciji Tanjug. Multiplikativni faktor građevinske industrije takođe je ostvario primetan uticaj, te je tako ostvaren rast industrije cementa od 12,4%. Najveći deo pozitivnih promena može se pripisati reformi građevinskih dozvola koju je pokrenuo i koju podržava USAID BEP, što je dovelo do povećanja broja građevinskih dozvola izdatih između marta i avgusta 2015. od 23% u poređenju sa prosečnom vrednošću za isti period tokom prethodnih sedam godina. USAID BEP radi na učvršćivanju rezultata reforme i njenom daljem sprovođenju kroz uvođenje elektronskog izadavanja građevinskih dozvola u januaru 2016.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija