Regulatorna ograničenja po razvoj lizinga

USAID BEP i Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) organizovali su 6. avgusta fokus-grupu radi razmatranja mogućih izmena i dopuna regulatornog okvira za lizing u cilju rešavanja problema sa kojima se suočava ovaj sektor. Sastanku su prisustvovali predstavnici Odeljenja NBS za nadzor nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga, potpredsednik Trgovinskog suda u Beogradu, stručnjaci USAID BEP, rukovodioci ALCS i predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Predstavnici USAID BEP i ALCS predstavili su više problema vezi sa povraćajem predmeta lizinga, materijalnim nedostacima predmeta lizinga, odgovornostima davalaca i primalaca lizinga, katastrom lizinga i naknadnim zasnivanjem založnog prava na predmetima lizinga. Učesnici su se saglasili oko većine tema, te su predstavnici NBS i potpredsednik Trgovinskog suda u Beogradu predložili izmene i dopune brojnih zakona kojima bi se ova pitanja rešila kako bi mala i srednja preduzeća mogla u većoj meri da koriste usluge lizinga. Fokus-grupa će se sastati još jednom, posle čega će predlozi zainteresovanih aktera biti analizirani a preporuke za izmene i dopune dostavljene Narodnoj banci.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija