Formiranje Koordinacione komisije za inspekcije

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, Vlada Srbije je 23. jula usvojila Odluku o formiranju Koordinacione komisije koju su izradili USAID BPE i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz tehničke komentare samih inspektora. Ovom Odlukom se uređuju nadležnost i struktura Koordinacione komisije, međuresornog javnog organa čiji je zadatak koordinacija rada inspekcija i unapređenje inspekcijskog nadzora putem obuke, monitoringa i evaluacije i razmene informacija. Koordinaciona komisija ima dva nivoa, operativni i politički. U njenom sastavu su, sa jedne strane, Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora, koji čine ministar državne uprave i lokalne samouprave, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zadužen za sistem inspekcija, načelnici najvećih inspekcija i šef Sektora za ekonomski razvoj Ministarstva privrede, i, sa druge strane, Savet, koji čine ministar državne uprave i lokalne samouprave i drugi ministri odgovorni za inspekcijski nadzor. Prvi sastanak Koordinacione komisije planiran je za početak avgusta.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija