Unapređenje sistema za sertifikaciju malih preduzeća

Jedan od značajnih nalaza procene mogućnosti privrednika da pristupe izvorima finansiranja koju je sproveo USAID BEP jeste to da se mala i srednja preduzeća (MSP) suočavaju sa problemima u nastojanju da bankama predstave svoju kreditnu sposobnost, dok bankama nije jednostavno da prepoznaju i provere moguće vredne klijente iz redova MSP. USAID BEP je započeo saradnju sa firmom Coface, svetskim liderom na polju pružanja usluga kreditnog osiguranja, upravljanja kreditima i finansiranja, u cilju izrade proizvoda koji će bankama omogućiti da efikasno prepoznaju kreditno sposobna mala i srednja preduzeća. USAID BEP i Privredna komora Srbije potpomažu i unapređenje programa sertifikacije Excellent SME koji firma Coface sprovodi i koji omogućava kreditno sposobnim MSP da se što bolje predstave bankama. Predstavnici USAID BEP, Privredna komora Srbije i Coface sastali su se sa firmama za faktoring i lizing, kao i institucijama koje pružaju državnu pomoć, da predstave unapređenu verziju ovog programa sertifikacije namenjenu pojednostavljenju kontakata između banaka i MSP i unapređenju pristupa izvorima finansiranja. Sledeća fokus-grupa, namenjena predstavnicima banaka, biće organizovana u maju.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija