Pojednostavljenje parafiskalnih nameta

Sveukupna reforma parafiskalnih nameta, za koju se USAID BEP zalaže još od 2012, vraćena je na spisak prioriteta Vlade Srbije. Ministar finansija je formirao radnu grupu za izradu nacrta Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i za njene članove imenovao predstavnike resornih ministarstava, akademske zajednice, USAID BEP i NALED. USAID BEP je 2012. godine pokrenuo prvi talas reforme parafiskalnih nameta u toku koga je ukinuto 138 ovih naknada; javnost je tu aktivnost prepoznala kao jednu od najznačajnijih reformi za unapređenje poslovnog okruženja sprovedenih u toku poslednjih godina. Ova reforma je značajno rasteretila privredu, a naročito mala i srednja preduzeća, u finansijskom i administrativnom pogledu – ali je ostala nedovršena. Naknade za korišćenje javnih dobara su među najkontroverznijim parafiskalnim nametima koji su preživeli ovu reformu. Radna grupa je već izradila plan za rešavanje ovih pitanja koji uključuje pripremu popisa naknada za svako pojedinačno ministarstvo, razmatranje tih popisa u okviru tematskih podgrupa, izradu i usvajanje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara do kraja 2015, pripremu za sprovođenje zakona tokom 2016. i punu primenu počevši od 1. januara 2017.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija