Narodna skupština razmatra predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru

Skupštinski odbori za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojili su predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru na sednicama održanim 1. i 2. aprila. Narodna skupština je 2. aprila počela raspravu u načelu o ovom predlogu. U uvodnom obraćanju poslanicima zamenica premijera Kori Udovički naglasila je neprekidnu i sveobuhvatnu podršku koju su USAID i USAID BEP pružili ovoj reformi. Tokom rasprave više poslanika izrazilo je podršku za konkretne elemente i željeni uticaj ovog zakona i podcrtalo kvalitet i sveobuhvatnost zakonodavnog procesa i uključenost svih zainteresovanih strana u njega posredstvom javno-privatnog dijaloga. Poslanici su izrazili i očekivanje da će po usvajanju ovaj zakon biti i delotvorno i adekvatno primenjen. USAID BEP nastavlja sa pružanjem pomoći Sektoru za normativne poslove Ministarstva i Kabinetu zamenice premijera pri razmatranju i obradi amandmana podnetih na ovaj predlog zakona.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija