Implementacija reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Stalna konferencija gradova i opština održavaju seminare u regionalnim centrima širom Srbije radi obuke službenika zaduženih za izdavanje građevinskih dozvola za sprovođenje reformisanog Zakona o planiranju i izgradnji i novih procedura za izdavanje dozvola. Ovi seminari privukli su veliko interesovanje, te je tako preko 100 učesnika prisustvovalo skupovima održanim 5. februara u Beogradu i 6. februara u Kragujevcu. USAID BEP i njegovi partneri ove seminare koriste za predstavljanje najznačajnijih izmena Zakona, direktno odgovaranje na pitanja učesnika i prikupljanje tema o kojima se diskutuje za budući zbornik sa pitanjima i odgovorima.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija