Obuka budžetskih korisnika za koriščenje novog softvera za pripremu budžeta

Tokom prve faze obuke, 15 analitičara iz Sektora budžeta Ministarstva finansija uspešno je obučeno za korišćenje novog softvera koji je razvio USAID. Analitičari će od sada biti u stanju da koriste ovaj softver za prikupljanje i analizu predloga finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava, kao i da izrađuju predlog budžeta koji će se potom podnositi Vladi i Skupštini na razmatranje. Uz to, troje analitičara steklo je znanja potrebna za tehničko administriranje ovog softvera. U drugoj fazi obuke ukupno 180 zaposlenih u resornim ministarstvima i drugim institucijama koje koriste budžetska sredstva obučeno je za korišćenje ovog softvera za pripremu predloga finansijskih planova za 2015. godinu. USAID BEP je pružio tehničku podršku Ministarstvu finansija pri unapređenju funkcionalnosti ovog softvera u skladu sa Metodološkim uputstvom za izradu programskog budžeta. Unapređeni softver će značajno ubrzati postupak prikupljanja podataka, smanjiti mogućnost za greške usled ručnog unosa i obrade velikih količina podataka i olakšati analizu podataka i donošenje odluka o raspodeli budžetskih sredstava.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija