Međunarodna konferencija "Jacanje MSP kroz garantne mehanizme EU i program COSME"

Predstavnica USAID BEP govorili su na konferenciji pod nazivom „Jačanje MSP kroz garantne mehanizme EU i program COSME“ koju su zajedno organizovali Garantni fond Vojvodine i Evropski poslovni fond. Ova konferencija kojoj je prisustvovalo oko 150 učesnika bila je namenjena upoznavanju šire javnosti sa instrumentima podrške dostupnim malim i srednjim preduzećima u državama članicama EU. Ova preduzeća zapošljavaju dve trećine radnika u privatnom sektoru EU, a stvaraju i nekih 60 odsto BDP država članica Evropske unije. Učesnici su razmenili iskustva o ulogama država EU u jačanju sektora MSP kroz mikrokreditiranje i garantne mehanizme, i predstavili program COSME koji se sprovodi od 2014. do 2020. i koji je namenjen unapređenju konkurentnosti MSP. Sandra Rodić, ekspert Projekta USAID BEP za finansijska tržišta, objasnila je sadašnju situaciju u pogledu finansiranja MSP u Srbiji i potrebu da se ona poboljša kroz stvaranje regulatornog okvira za nedepozitne mikrofinansijske institucije. Srbija je na 121. mestu od ukupno 144 zemlje obuhvaćene Indeksom globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za 2014-2015. kada je reč o lakoći pristupa izvorima finansiranja, dok nalazi Ankete 1,000 preduzeća koju je sproveo USAID BEP ukazuju na to da se 62 odsto firmi u Srbiji uopšte ne zadužuje. Sandra Rodić je navela da je USAID BEP spreman da pruži podršku Ministarstvu finansija, Narodnoj banci i drugim institucijama u cilju formiranja podsticajnog okruženja za rad nebankarskih, nedepozitnih finansijskih institucija i nadzor nad njima. Andreas Bejkos, direktor kancelarije Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan u Beogradu, i Johanes Buse iz EIB predstavili su sadašnje aktivnosti EIB usmerene na podršku MSP u Srbiji.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija