Formirana Radna grupa za procenu vrednosti nepokretne imovine

USAID BEP je prihvatio poziv za učešće u radu Radne grupe Ministarstva finansija čiji će zadatak prvenstveno biti izrada nacionalnih standarda za procenu vrednosti nepokretne imovine, kao i zakona i podzakonskih akata kojima će se urediti profesija procenitelja. Među članovima Radne grupe su predstavnici Ministarstva finansija (a naročito Sektora za finansijski sistem i Sektora za imovinsko-pravne poslove), Poreske uprave, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Udruženja banaka Srbije, Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije i Udruženja procenitelja Srbije. Radna grupa će održati svoj prvi sastanak 16. i 17. septembra 2014. godine.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija