Informacioni sistemi za inspekcije, izdavanje građevinskih dozvola i programski budžet

Predstavnici USAID BEP su se 6. avgusta sastali sa direktorom Direkcije za elektronsku upravu (u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave) radi razmatranja informacionih sistema namenjenih inspekcijama, izdavanju građevinskih dozvola i programskom budžetu na kojima USAID BEP radi. USAID BEP i Direkcija su se saglasili oko planova za saradnju u cilju formiranja jedinstvenog informacionog sistema za inspekcijski nadzor (tzv. „e-inspekcije“). U planu je i pilot-projekat za povezivanje Tržišne inspekcije i Inspekcije rada, što bi trebalo da posluži kao osnova za konsolidaciju informacija iz inspekcijskog nadzora. USAID BEP je Direkciji dostavio dokumentaciju od značaja za izradu tehničke specifikacije za sprovođenje pilot-faze elektronskog sistema. USAID BEP i Direkcija takođe su se saglasili oko dalje saradnje na izradi sveobuhvatnog okvira za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Direkcija će imenovati svog eksperta koji će sarađivati sa USAID BEP na izradi tehničke specifikacije za ovaj sistem.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija