Informativna kampanja o znacaju reforme Zakona o radu

USAID BEP pruža podršku organizaciji informativne kampanje namenjene edukaciji javnosti o potrebi, značaju i uticaju reforme Zakona o radu. Ova kampanja, sprovedena u koordinaciji sa primaocem granta, firmom DNA Communications, bila je usredsređena na to na koji bi način izmene Zakona o radu podstakle zapošljavanje starijih radnika i kako bi reforma radnog zakonodavstva unapredila poslovno okruženje u celini. U kampanji su korišćeni i tradicionalni mediji (dnevne novine, časopisi i televizija) ali i društvene mreže (Fejsbuk, Tviter i Jutjub), a ona je za posledicu imala povećano interesovanje javnosti i interaktivne kontakte putem društvenih medija. Kampanja je namenjena mobilizaciji podrške za reforme i uklanjanju pogrešnih predrasuda o zakonu koje promovišu interesne grupe. Vlada Srbije je 20. januara sazvala sastanak Socijalno-ekonomskog saveta na kome je objavljena odluka da će se u okviru Saveta formirati nova radna grupa koja će ponovno razmotriti izmene i dopune Zakona o radu i pokušati da postigne konsenzus o glavnim pitanjima u roku od jednog do tri meseca.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija